Haal meer uit je medewerkers met een creatieve workshop

Op zoek naar een bedrijfsuitje of een bijeenkomst om je medewerkers te motiveren, denk eens aan eeen creatieve workshop. Samen kijken we naar welke doelstelling er behaald kan worden, teambuilding of het doorvoeren van een nieuwe bedrijfsfilosofie? Atelier op Bestelling kan door aangepaste opdrachten medewerkers op een andere manier motiveren en een visie meegeven. De opdrachten worden ontworpen volgens een format dat Atelier op Bestelling heeft ontwikkeld om deelnemers in vrijheid te kunnen laten werken met een kunstzinnige impuls. De deelnemers doorlopen in de lessen drie fases. Allereerst worden zijn door de workshopleider meegenomen langs verschillende kunstuitingen. In de Meeneem-fase gaan de deelnemers met elkaar en met de workshopleider in gesprek over getoonde beelden en krijgen zo langzaam beeldende ideeën. Vervolgens gaan de deelnemers zich inleven in het onderwerp. De Inleef-fase bevat ongrijpbare activiteiten als fantaseren en dromen maar ook het uitzetten van mindmaps en het verder onderzoek doen naar een beeld dat opviel in de Meeneem-fase. In de laatste fase gaan de deelnemers aan de slag met een variëteit aan materialen en technieken. In deze Aanpak-fase werken zij in volledige vrijheid, alleen of met anderen, en worden daarbij gecoacht door de workshopleider.

Kunst op locatie: de lessen die door Atelier op Bestelling worden gegeven zijn zo ontworpen dat deelnemers in vrijheid kunnen werken met kunstzinnige impulsen waarbij zij te maken krijgen met het hergebruiken van ‘waardeloze’ materialen.

Het idee is dat deelnemers aan Atelier op Bestelling voorbeelden uit de kunst beschouwen en beoordelen en deze beelden naast een voorraad aan materiaal leggen om zo geïnspireerd te raken een kunstwerk te maken dat geheel eigen is. Het Atelier op Bestelling komt met een materiaalkar naar de deelnemers toe en zet aan tot actie waarbij creativiteit tot bloei kan komen in een vrijheid aan technieken en materialen. Om zo het mooiste uit de deelnemers te krijgen en ze laten ontdekken wat zij kunnen.

 

Kennismaken met Atelier op Bestelling?

Mail of bel met Miranda Castelein
info@mirandacastelein.nl of 06 138 05 367.

Mijn Missie: Kunst brengen naar het platteland waar kunst niet vanzelfsprekend is.

Kunst(onderwijs) moet deel uit maken van de ontwikkeling van kinderen. Zij leren door kunst anders te bekijken, zich in te leven en zelf creatief aan de slag te gaan. Wanneer kinderen spelenderwijs kennis maken met kunst is de kans groter dat zij er zelf ook iets mee willen doen. Kunst draagt ook bij aan de vorming van de identiteit van kinderen en is belangrijk om vanaf vroege leeftijd te ontwikkelen. Wij willen kinderen losmaken, ze laten voelen, luisteren en kijken, verbeelden waarbij zij hun werk onder woorden brengen, (be)oordelen, maken van hun leefomgeving, de wereld waarin wij leven en bedenken hoe we verder willen leven op deze wereld. Daarnaast willen we met duurzame materialen aan de slag om kinderen vaardigheden aan te leren waar ze in de toekomst wat aan hebben.

Om aan de vraag naar kunstonderwijs in kleine dorpskernen tegemoet te komen is Atelier op Bestelling ontworpen. Atelier op Bestelling is een lesmethode voor kunstonderwijs met vrije opdrachten die door kunstleerkrachten met een bus vol materialen naar scholen, opvanglocaties en gemeenschapshuizen wordt gebracht. De lessen die door Atelier op Bestelling worden gegeven zijn zo ontworpen dat deelnemers in vrijheid kunnen werken met kunstzinnige impulsen waarbij zij te maken krijgen met het hergebruiken van “waardeloze” materialen. Het Atelier zet aan tot actie waarbij creativiteit tot bloei kan komen in een vrijheid aan technieken en materialen.

Aan de basis van de gekozen thema’s voor de opdrachten ligt het idee dat kunsteducatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de mens als individu en als onderdeel van een globale gemeenschap. In Atelier op Bestelling zijn hieruit twee hoofddoelen voortgekomen: de vorming van identiteit en het zorgen voor een duurzame leefomgeving. Identiteit en duurzaamheid komen bij elkaar door de deelnemers te laten nadenken over hoe zij zichzelf zien in hun (natuurlijke) omgeving. Zij onderzoeken wie zij zijn op de plek waar zij leven en experimenteren met ideeën over esthetiek en functionaliteit.

 

Studio MiCa
Floraweg 35, 
2371 AK Roelofarendsveen
www.studiomica.nl

Miranda Castelein
info@mirandacastelein.nl
06 138 05 367